Komitet Nauk Neurologicznych PAN swym zakresem działania obejmuje całokształt nauk podstawowych i klinicznych dotyczących układu nerwowego. Komitet jest samorządną reprezentacją dyscypliny nauk medycznych służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.